دیدار والی بغلان با خبرنگاران و مسئولین نهادهای حامی رسانه ها در بغلان


دیدار والی بغلان با خبرنگاران و مسئولین نهادهای حامی رسانه ها در بغلان
۲ دلو ۱۴۰۲
مولوی عبدالرحمان حقانی، والی ولایت بغلان دیروز دوشنبه با خبرنگاران و مسئولین نهادهای حامی رسانه ها در بغلان دیدار نمود.
در این دیدار که مولوی اسدالله مصطفی هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ، سخنگویان ادارات دولتی بغلان و محراب الدین ابراهیمی، نماینده اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در این ولایت حضور داشتند روی فرصت ها و چالش های موجود در فرا راه خبرنگاران و رسانه ها بحث مفصلی صورت گرفت.
مولوی عبدالرحمان حقانی، والی بغلان بر حفظ ارزش های خبرنگاری و فعالیت مؤثر رسانه ها تاکید نموده و بخاطر دسترسی آسان و سریع خبرنگاران به اطلاعات برای سخنگویان و مسئولین ادارات دولتی این ولایت تاکید نمود.
همچنان مولوی اسدالله مصطفی هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان نیز بلند بردن ظرفیت بهتر کاری کارمندان رسانه‌ی و خبرنگاران از طریق راه اندازی برنامه های آموزشی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای حامی خبرنگاران تاکید کرد.
در عین حال مسئولین رسانه ها نیز در قسمت کاهش قیمت برق و جواز نیز صحبت های نمودند و مسئولین محلی بغلان در این مورد نیز وعده همکاری دادند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *