روح الله سنگر خبرنگار طلوع نیوز که دو روز قبل در پروان بازداشت شده بود، آزاد شد.


روح الله سنگر خبرنگار طلوع نیوز که دو روز قبل در پروان بازداشت شده بود، آزاد شد

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن استقبال از رهایی آقای سنگر از مسوولان در امارت اسلامی میخواهد تا قضایای مرتبط به کار رسانه یی را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی تخلفات رسانه یی پیگیری نمایند.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از تلاش های ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان و سایر نهاد های که جهت رهایی آقای سنگر دادخواهی کردند، قدر دانی می کند.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از مسوولان در امارت اسلامی میخواهد تا در قسمت قضایای آقای جوادی و آقای محمدی تجدید نظر نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *