برنامه آموزشی برای مسوولین رسانه ها و خبرنگاران ولایات شمال کابل برگزار شد.


برنامه آموزشی برای مسوولین رسانه ها و خبرنگاران ولایات شمال کابل برگزار شد.

پروان ـ افغانستان

این برنامه آموزشی که از سوی اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با حضور ۲۱ تن از مسوولین رسانه ها و خبرنگاران ولایات پنجشیر، پروان و کاپیسا تدویر یافته بود، در آن موازین اخلاقی ژورنالیزم، راستی آزمایی، تحلیل داده ها، موارد مصوونیتی و کمک های اولیه از سوی ترینران متخصص ارایه گردید.

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان هدف از برگزاری این برنامه آموزشی را بلند بردن ظرفیت مسلکی خبرنگاران عنوان کرده گفتند که اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در کنار دادخواهی برای مشکلات اقتصادی رسانه ها و خبرنگاران، فراهم نمودن زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در بخش ارتقاء ظرفیت مسلکی خبرنگاران و مسوولین رسانه ها، برای مسوولین رسانه های زون های مختلف کشور برنامه آموزشی راه اندازی خواهد کرد.

در اخیر این برنامه مفتی محمد ادریس انوری معاون ولایت پروان ضمن قدردانی از راه اندازی همچو برنامه های موثر، مسوولین و خبرنگاران را متوجه مسوولیت خطیر آنها در پخش و نشر حقایق نموده و اضافه نمودند که بخش رسانه رسالت مهم را در تنویر افکار عمومی دارند، امارت اسلامی جامعه رسانه ای کشور را حمایت می کند ،امید است که خبرنگاران ما خود شان در امر اطلاع رسانی دقیق و واقعی تاثیر گذار باشند نه اینکه متاثر از معلومات و اطلاعات غیر واقعی و به دور از واقعیت عینی جامعه گردند.

برنامه با حضور مولوی شمس الرحمن صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ سید حکمت الله شمیم سخنگوی ولایت پروان، دکتر احمدشاه خادم آمر رادیو تلویزیون ملی کاپیسا و احمدضیا یزدانی امر اطلاعات و فرهنگ پنجشبر با توزیع تصدیقنامه ها خاتمه پذیرفت.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *