دیدار رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از رسانه های محلی کنر


فرهاد بهروز

کنر ـ افغانستان

رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان طی سفری به ولایت کنر با آمر رادیو تلویزیون و مسوولان شماری از رسانه های محلی ولایت کنر دیدار کرده، در پیوند به دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، مشکلات اقتصادی رسانه ها و خبرنگاران و فعالیت آزاد رسانه ها بحث وتبادل نظر نمودند.

حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان و احـمدشاه خادم آمر رادیو تلویزیون کاپیسا نیز حضور داشتند در دیدار با سمیع الله تړون آمر رادیو تلویزیون ملی کنر، مدیر مسوول رادیو توحید و رادیو تلویزیون ځلا در پیوند به بهبود وضعیت نشراتی رسانه ها صحبت نموده، وعده دفاع و حمایت از حقوق خبرنگاران در سطح کشور را سپرد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *