عبدالحنان محمدی خبرنگار آژانس خبری پژواک در کاپیسا پس از نزدیک به چهار ماه حبس آزاد شد.


عبدالحنان محمدی خبرنگار آژانس خبری پژواک و معاون دفتر ولایتی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در کاپیسا که نزدیک به چهار ماه قبل بازداشت شده بود، قبل از ظهر امروز آزاد شد.

پس از بازداشت آقای محمدی از سوی اداره استخبارات، رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان طی سفر به ولایت کاپیسا در دیدار با مسوولان محلی و مرکزی بارها خواستار رهایی آقای محمدی شده بودند، از رهایی وی استقبال کرده، از مسوولان مربوطه میخواهند تا زمینه رهایی میرزا حسنی و خالد قادری را نیز مساعد سازند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *