دیدار رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از رسانه های ولایت پنجشیر


فرهاد بهروز

پنجشیر ـ افغانستان

حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و محمد ابراهیم امرخیل رئیس انجمن همبستگی خبرنگاران طی سفری به ولایت پنجشیر با محمد هارون عنابی مسوول رادیو کچکن و شکرالله مشعل آمر رادیو تلویزیون ملی پنجشیر در پیوند به وضعیت خبرنگاران فعالیت آزاد رسانه یی در پنجشیر بحث و تبادل نظر نمودند.

حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، ضمن قدردانی از همکاری آنان با خبرنگاران و ایجاد زمینه فعالیت دوباره رادیو کچکن ، به تسهیل بیشتر روند دسترسی خبرنگاران به اطلاعات تاکید نمود.

مولوی نصرالله ملک زاده رئیس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر از فعالیت آزاد رسانه ها در پنجشیر اطمینان داده ، وعده ادامه همکاری را با خبرنگاران و رسانه ها را دادند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *