انتخابات جهت گزینش نمایندگان ولایتی اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در لوگر برگزار شد


انتخابات جهت گزینش نمایندگان ولایتی اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در لوگر برگزار شد.
لوگر ـ افغانستان
در این برنامه رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر حمایت و پیشتبانی از رسانه ها و خبرنگاران را از اولویت های کاری شان عنوان نموده اطمینان داد که در تقویت رسانه ها و حل مشکلات خبرنگاران از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد ورزید.
حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از تلاش ها و حمایت های مسوولان ااا از خبرنگاران و رسانه ها اظهار قدردانی کرده به مسوولان رسانه ها و خبرنگاران لوگر وعده سپرد تا در تقویه رسانه ها و حمایت از خبرنگاران برنامه های را عملی خواهد کرد.
انتخابات مطابق به طرزالعمل این اتحادیه تحت نظر کمیته گزینش به ریاست مطیع الله سرور عضو رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان برگزار گردید که از میان ۲ کاندیدای ریاست، آقای فرهاد غفوری و از میان ۳ کاندیدای معاونیت آقای سمیع الله عیسی خیل با کسب بیشترین آراء به عنوان رئیس و معاون ولایتی اتحادیه در لوگر انتخاب شدند.
آقایان غفوری و عیسی خیل وعده سپردند که در راستای حل چالش ها و تقویت هرچه بیشتر رسانه ها دوشا دوش خبرنگاران در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ همه جانبه تلاش خواهند کرد.
قابل ذکر است که به اساس خدمات شایسته در بخش رسانه ها به توافق همه یی اشتراک کنندگان نورالله ستانکزی به حیث مسوول ارتباطات اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در لوگر تعین شد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *