نشست مشترک مسوولان رسانه ها و خبرنگاران با قومندان امنیه ولايت بادغیس برگزار گردید.


نشست مشترک مسوولان رسانه ها و خبرنگاران با قومندان امنیه ولايت بادغیس برگزار گردید.
بادغیس ــ افغانستان
در این نشست وزیر احمد انوری نماینده اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در بادغیس، دسترسی به اطلاعات را نیاز مبرم رسانه ها و روند اطلاع رسانی به مردم و جامعه دانسته خواستار جلسات مداوم با مسوولان محلی شد.
آقای انوری از کارکرد و فعالیت های بخش مطبوعات قومندانی امنیه بادغیس و همکاری آنان با رسانه ها را قناعت بخش خوانده، بر ادامه همکاری های آنان در آینده با خبرنگاران نیز تاکید کرد.
در این نشست مولوی عبدالستار صابر قومندان امنیه بادغیس، رسانه ها و خبرنگاران را پل ارتباط میان ملت و دولت خوانده، اهداف رسانه ها و نظام را در قالب شریعت اسلامی یکسان عنوان کرد.
قومندان امنیه بادغیس تاکید نمود که جامعه افغانستان به جوانان تحصیل یافته، نیاز مبرم دارد.
وی اضافه نمود که دروازه قومندانی امنیه بادغیس به روی خبرنگاران باز بوده و نیروهای امنیتی در جهت تامین امینت خبرنگاران و مردم از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهند کرد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *