معرفی مسوول ولایتی و معاون اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در بدخشان


معرفی مسوول ولایتی و معاون اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در بدخشان
بدخشان ـ افغانستان
معراج الدین رحیمی مسوول ولایتی اتحادیه ژورنالیستان آزاد و محمد ناظم قاسمی به صفت معاون از سوی اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان معرفی شدند.
معراج الدین رحیمی مسوول ولایتی اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در بدخشان در این دیدار با ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ و حکومت الله محمدی آمر اطلاعات این ریاست بیان نمود که اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان همواره مدافع حقوق خبرنگاران رسانه ها و پل ارتباطی میان حکومت و رسانه بوده و از هیچ گونه سعی و تلاش جهت بهتر سازی وضعیت رسانه ها و هماهنگی با مسوولین حکومتی دریغ نخواهد ورزید.
او افزود که خبرنگاران بدخشان همیشه در قسمت پخش و نشر گزارشات عاری از تعصبات لسانی، قومی و مذهبی مطابق به ارزشهای اسلامی و ملی تلاش نموده اند و در آینده نیز در تهیه فرآورده های رسانه یی شأن نکات فوق را بصورت جدی در نظر خواهند گرفت و از ریاست اطلاعات و فرهنگ خواهان حمایت و پشتیبانی بیشتر از رسانه های این ولایت نموده و بیان داشت که جلسات و هماهنگی با مقام ولایت و ریاست فرهنگ و رسانه ها برگزار گردد.
در این دیدار ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان ضمن قدر دانی از تقرر مسوول و معاون اتحادیه بیان نمود که اتحادیه ژورنالیستان آزاد همواره برنامه های خوب و موثر برای رسانه ها داشته و این ریاست همیشه از فعالیت و اطلاع رسانی خبرنگاران و رسانه ها حمایت و پشتیبانی همه جانبه خواهد نمود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ از رسانه ها و خبرنگاران خواست همواره در تهیه گزارشات شان اطلاعات دقیق و موثق برای جامعه و مردم رسانیده شود.
در همین حال حکمت الله محمدی آمر اطلاعات این ریاست بیان نمود ریاست اطلاعات و فرهنگ حامی رسانه ها بوده و تلاش می نماید در تمام موارد با رسانه ها و خبرنگاران همکاری جدی داشته و رسانه ها باید مطابق به پالیسی امارت اسلامی اطلاع رسانی نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *