ایجاد هماهنگی و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، از اهداف مهم سفر رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به ولایات است


جت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در دیدار با مقامات محلی، مدیران رسانه ها و خبرنگاران ولایت کندز پیرامون ایجاد هماهنگی میان خبرنگاران و مسوولان محلی، بهبود روند اطلاع رسانی، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، برنامه ریزی جهت ارتقاء ظرفیت مسلکی خبرنگاران و رسیدگی به چالش های اقتصادی خبرنگاران و رسانه ها بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای مجددی با مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندز، ضیاالحق ذاهد مسوول رادیو شبنم، اکمل رحمانی مسوول تلویزیون خاور، رفیع الله قریشی مسوول رادیو تلویزیون روشنی، جلیل احساس مسوول تلویزیون اورانوس و رادیو کنهدژ روی ایجاد هماهنگی و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بحث و تبادل نظر نمودند.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، مدافع حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *