تآکید بر همکاری دوجانبه بین رسانه های خصوصی و رادیو تلویزیون ملی در بادغیس


مسوولان رسانه های محلی و خبرنگاران آزاد در ولایت بادغیس در دیدار با مولوی محمد عارف فیدل آمر جدیدالتقرر رادیو تلویزیون ملی بادغیس روی ایجاد هماهنگی و همکاری دوجانبه تآکید کردند.

در این نشست آمر جدیدالتقرر رادیو تلویزیون ملی بادغیس به مسولان رسانه ها وخبرنگاران، از همکاری های دوجانبه بین اداره رادیو تلویزیون ملی و رسانه های محلی این ولایت اطمینان داد.

مسوولان رسانه های محلی نیز از آقای فیدل درخواست همکاری های دوجانبه نموده و بر فعالیت دوباره کمیته مشوره دهی بین رسانه ها و خبرنگاران تاکید کردند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *