سفر رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به ولایت سرپل


حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان طی سفری به ولایت سرپل با مقامات محلی و مسوولان رسانه ها دیدار نموده، روی بهبود هماهنگی و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات صحبت نمودند.

در این سفر که آقای مجددی را غلام سخی فروتن نماینده اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در سرپل همراهی میکرد با محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی، داملا محمد نادر حقجو معاون والی، ملا عبدالغفار حق نما رئیس اطلاعات و فرهنگ، سمیع الله حمیدی آمر و کارمندان رادیو تلویزیون و شماری از مسوولان رسانه های محلی در سرپل در پیوند به روند اطلاع رسانی، دسترسی به خبرنگاران به اطلاعات و ایجاد هماهنگی میان خبرنگاران و مسوولان محلی بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای مجددی با مسوولان رادیو انبیر، رادیو ارغوان، صدای سرپل و رادیو صدای بانو نیز دیدار کرده و روی بهبود فعالیت رسانه یی در سرپل دیدگاه شان را شریک ساختند.

رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به عنوان مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان همواره تلاش ورزیده اند تا در بخش بهبود وضعیت روند اطلاع رسانی، دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات، کاهش قضایای خشونت علیه خبرنگاران و رفع چالش های اقتصادی خبرنگاران و رسانه ها در سطح ملی و بین المللی دادخواهی می کنند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *