اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان متعهد به رشد و ارتقاء ظرفیت مسلکی خبرنگاران و مسوولان رسانه ها است


اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به هدف رشد و بلند بردن ظرفیت مسلکی خبرنگاران و مدیران رسانه ها دومین دور برنامه آموزشی دو روزه برای نمایندگان خبرنگاران ۱۶ ولایت برگزار کرد.

شرکت کنندگان این برنامه راستی آزمایی خبر، موازین اخلاقی روزنامه نگاری، مصوونیت خبرنگاران، کمک های اولیه و مدیریت بحران در رسانه را از سوی متخصصین بخش های مربوط فرا گرفتند.

 

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان هدف از برگزاری این برنامه آموزشی را حمایت از آزادی بیان و معیاری سازی روند اطلاع رسانی در کشور عنوان نموده، وعده سپردند که این برنامه های آموزشی را برای مدیران رسانه ها در سطح کشور برگزار خواهد کرد.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به عنوان نهاد مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان در بخش های دفاع و حمایت از حقوق خبرنگاران، ارتقاء ظرفیت مسلکی خبرنگاران، دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات، رفع مشکلات اقتصادی خبرنگاران و رسانه ها و کاهش قضایای خشونت علیه خبرنگاران تلاش و دادخواهی می کند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *