شماری از مدیران و نخبه گان رسانه‌های مرکز و ولایت‌ها؛ از فعالیت‌های موثر و مسلکی مجیب الرحمن بهیر رئیس جدید التقرر آریانا نیوز، در دفتر مرکزی اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان تقدیر کرده از وی اعلام حمایت و همکاری کردند.


این برنامه شام روز سه‌شنبه، در دفتر مرکزی اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان برگزار شد، حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان هدف از برگزاری این برنامه را تشویق خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها به فعالیت های موثر و مسلکی عنوان کرده از تلاش‌های مجیب الرحمن بهیر و مسوولان رسانه‌ها که در شرایط سخت، صدای واقعی مردم شدند، تقدیر و ستایش کرد.

فریدالله محمدی؛ از گردانندگان موفق تلویزیونی کشور، مطیع الله سرور مسوول رادیو عینک و پیوند ملی، نجیب آرمان مسوول خبر رادیو سلام وطندار از کارکرد ها و دستآورد های آقای بهیر قدردانی نموده، خبرنگاران را تشویق به فعالیت‌های مسلکی و غیر جانب‌دارانه کردند.

مجیب الرحمن بهیر رئیس تلویزیون آریانا نیوز، از حمایت رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان که از خبرنگاران و رسانه‌ها در هر گونه شرایط حمایت و قدردانی کرده و از اعتماد رهبری تلویزیون اریانا ستایش نموده تعهد سپرد تا مطابق به ارزش‌های نوین جهانی و معیار‌های پذیرفته شده‌ی ژورنالیزم فعالیت‌های رسانه‌ی شان را به پیش ببرند.

در این برنامه عطا محمد ساهو امر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، مسوولان رادیو تلویزیون خاور، رادیو دوست، تلویزیون وطن، خبرگزاری پیگرد، تلویزیون چین، رادیو سرآهنگ، رادیو پیام بانو و شماری از نمایندگان خبرنگاران ولایات شرکت کرده بودند.
#AIJU

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *