آخرین خبرنگاران، از جمله ۹ خبرنگار بازداشت شده در ۲۰ روز گذشته آزاد شدند


پس از دادخواهی‌های پیگیر نهاد حامی خبرنگاران و تلاش‌های رسانه‌های کشور، در سه روز گذشته، ۷ تن از خبرنگاران بازداشت شده رها شدند.

این خبرنگاران که در ولایت‌های کندهار، ننگرهار، کندز، کنر، پکتیا و زابل ۲۳ روز قبل بازداشت شده بودند، دو تن آنان ۲ روز بعد از بازداشت آزاد شده، ۵ تن شان دو روز قبل و دو تن دیگر شان پرویز څرګند از ولایت کنر و حبیب الله سراب از ولایت پکتیا همین لحظه رها شدند.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن استقبال از رهایی تمام خبرنگاران بازداشت شده، همواره از مسوولان درامارت اسلامی خواسته است، تا قضایای مرتبط به کار رسانه‌ی را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ی، پی‌گیری کنند.

#AIJU

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *