تن از خبرنگاران در ولایت کندهار بازداشت شدند


به ادامه بازداشت های خبرنگاران در افغانستان ۳ تن از خبرنگاران در ولایت قندهار بازداشت شدند.

عطاالله عمر خبرنگار طلوع نیوز، وحیدالرحمن افغانمل خبرنگار Alive in Afghanistan و شمس الله عمري از فعالین رسانه یی، دیروز در ولایت کندهار بازداشت شده اند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان دلیل بازداشت خبرنگاران در کندهار را خارج از کار رسانه ای عنوان نموده به اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان اطمینان داد که برای رهایی آنها اقدام صورت خواهد گرفت.

محمدیار مجروح نماینده اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در کندهار میگوید تلاش جریان دارد تا در رهایی آنان اقدام صورت گیرد.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن اظهار نگرانی در بازداشت های پیهم در ولایات ننگرهار، پکتیا و کندز، از مسوولین در امارت اسلامی می خواهد تا قضایای مرتبط به کار خبرنگاری را از مجرای کمیسیون تخطی و چگونگی مسایل غیر رسانه ای را برای رفع نگرانی جامعه رسانه ای اطلاع رسانی نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *