وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در دو سال گذشته


اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در سروی سراسری رسانه ها و خبرنگاران در سطح کشور یافته های خویش را در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد.

یافته های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میدهد که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رسانه ها افزایش یافته، رسانه ها بیشتر به برنامه های آموزشی می پردازند و میزان علاقه مندی مردم به برنامه های آموزشی نیز افزایش یافته است.

آغاز فعالیت کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی و ریاست دسترسی به اطلاعات، معافیت جرایم و قسط مالیات رسانه ها نتیجه دادخواهی نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان از دست آورد های یکسال گذشته عنوان شده است.

بر اساس این سروی در دو سال گذشته فعالیت نشراتی ۲۱۳ رسانه از جمله ۶۰۰ رسانه بیشتر به دلایل اقتصادی متوقف شده و ۷۲۳۸ خبرنگار و کارمند رسانه یی از جمله ۱۲۰۰۰ کارمند رسانه یی بیکار شده است.
در این سروی ۲۸ درصد مشکلات خبرنگاران عدم دسترسی به اطلاعات وانمود شده است.
آنچه در اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ثبت شده است۲۱۴ کارمند رسانه ای مورد خشونت قرار گرفته و تعداد ۱۰ تن اکنون دربازداشت بسر می برند که مسوولین بازداشت آنها را خارج از کار رسانه ای شان عنوان می کنند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *