اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان؛ برنامه آموزشی دو روزه را برای خبرنگاران ۱۸ ولایت کشور برگزار کرد


حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان که در افتتاحیه این برنامه صحبت داشتند، گفت:” پس از تحول سیاسی، سکتور رسانه آسیب‌های جدی را متحمل شد، از دست دادن کادر‌های مسلکی، مشکلات روحی_روانی، مشکلات اقتصادی و دست‌رسی به اطلاعات از چالش‌های این سکتور است که نیاز است تا نهاد‌های مسوول و رسانه‌ها در این زمینه اقدام کنند و سکتور رسانه را در افغانستان را حفظ و گسترش بدهند”.
این کارگاه به منظور “حمایت از آزادی بیان و مصونیت خبرنگاران در افغانستان”، راه‌اندازی شده بود و موضوعاتی چون؛ صحت روانی و مشاوره روانی_اجتماعی، ترویج و مصونیت، راستی آزمای و پروسس اطلاعات، مدیریت رسانه در بحران مالی و سیاسی، گزارش‌دهی و مدیریت تیم در بحران، معیار‌های عالی ژورنالیزم و موازین اخلاقی ژورنالیزم، کمک‌های اولیه و مدیریت خطرات، مهارت‌های لازم مصونیتی و تدابیر امنیتی در بحران، ژورنالیزم صلح، نحو ارتباط با مسوولین هنگام تهیه گزارش از رویداد‌های امنیتی، برای خبرنگاران اشتراک کننده، از سوی ترینر‌‌های متخصص ارائه گردید.


این خبرنگاران که از ولایت‌های کابل، قندهار، هرات، بلخ، بدخشان، خوست، غزنی، پروان، پکتیکا، میدان وردک، فراه، لغمان، بغلان، بادغیس، نورستان، تخار، کنر و کاپیسا اشتراک داشتند که بعد از فراگیری این دوره‌ی آموزشی سپس به ولایت‌های خویش رفته و سایر خبرنگاران را با حمایت اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، تحت پوشش این برنامه در سطح محلی قرار خواهند داد.
این کارگاه در حالی برای خبرنگاران کشور برگزار شد که شماری زیادی از نخبه‌های حوزه‌ی رسانه‌ای کشور را ترک کردند و ظرفیت‌های نوپا وارد عرصه‌ی کار رسانه‌ی شدند که نیاز به آموزش‌های مسلکی و ارتقای ظرفیت دارند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *