تاکید اتحادیه ژورنالیستان آزاد بر عملی شدن قوانین رسانه ای و توجه به مشکلات رسانه ها


کابل – افغانستان

رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان و برخی از نماینده گان ولایتی در دیدار معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس نظارت بر نشرات، وضعیت مالی رسانه های آزاد را در کشور نگران کننده عنوان نموده بر تلاش مشترک برای حل آن تاکید نمودند.

حجت الله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان‌آزاد، ضمن تاکید بر عملی شدن هرچه زودتر قوانین رسانه ای، در این دیدار گفت” رسانه های آزاد در کشور با مشکلات همچون، بلند بودن صرفیه برق، تعدد مالیات از طرف ارگان‌های مختلف و وضعیت بد اقتصادی مواجه هستند که نیاز بر حمایت جدی دارند”
آقای مجددی همچنان در این نشست گفت، مشترکا روی تجهیز رسانه به سیستم سولری نیز کار صورت گیرد تا از فشار اقتصادی جلوگیری گردد و نگرانی ها از بلند بودن هزینه برق نیز پایان یابد.

از سوی هم، برخی از نماینده گان ولایتی نیز در این دیدار، مشکلات اقتصادی و سهل نبودن دسترسی به اطلاعات در موارد مختلف را نگران کننده عنوان نموده خواستار رفع این مشکل در سطح ولایات شدند.
مولوی مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارات اطلاعات و فرهنگ و مولوی عبدالواحد ریحان رئیس نظارت بر نشرات این وزارت در این دیدار با آنکه رسانه ها را چشم و گوش جامعه عنوان نمودند، اطمینان دادند که از آزادی رسانه ها بر مبنای ارزش های دینی و ملی حمایت خواهند نمود.
این دو مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ اظهار نمودند که بزودی روند دیتابیس خبرنگاران برای توزیع کارت و ایجاد تسهیلات به منظور دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات اغاز خواهد شد.
این در حالیست که، پیش از این رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد در دیدار خود با سرپرست وزارت مخابرات نیز تاکید بر حمایت از رسانه ها کرده بود.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *