وزارت مخابرات تلاش می کند تا مالیات فریکونسی رسانه ها را کاهش و یا ماهوار قسط نماید


رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان همراه با برخی از نماینده گان ولایتی در دیدار با مولوی نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات کشور، ضمن تبریکی حج بیت الله شریف خواستار کاهش مالیات فریکانسی رسانه ها شدند.

حجت الله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان و تعدادی از نمایندگان ولایتی در این دیدار از همکاری این وزارت با رسانه ها استقبال نموده تاکید نمودند که رسانه ها در شرایط بد اقتصادی قرار دارند، نیاز است از سوی وزارت مخابرات در قسمت مالیات فریکونسی با رسانه ها همکاری صورت گیرد.

در همین حال، مولوی نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات کشور در این دیدار با آنکه رسانه ها را چشم بینای جامعه عنوان نمود، وعده نمود که تلاش هایی در راستای کاهش مالیات فریکونسی رسانه ها انجام خواهد داد در ادامه افزود که” ما تلاش می کنیم فریکونسی رسانه ها در سطح کشور به دیجیتال تبدیل گردد تا برای همیش مسوولین رسانه ها از پرداخت مالیه نجات یابند، برعلاوه کوشش برای کاهش مالیه فریکانسی رسانه ها سعی خواهند کرد که داریم که در صورت امکان زمینه قسط ماهوار مالیه فریکونسی را برای رسانه های محلی فراهم سازیم تا از فشار پرداخت یکجای سالانه کاهش یابد”

سرپرست وزارت مخابرات در ادامه تاکید نمود که، رسانه ها نقش مهم در راستای ایجاد فضای اتحاد و همدیگر پذیری در میان اقوام مختلف دارند و باید در این راستا تلاش جدی صورت گیرد.

از سوی هم، در این دیدار بلند بودن هزینه انترنت در کشور نیز مورد بحث قرار گرفت که سرپرست وزارت مخابرات از تلاش های این اداره در این قسمت اطمینان داد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *