تدویر برنامه آموزشی در ولایت جوزجان


جوزجان – افغانستان
۲ اسد ۱۴۰۲
۲۴ جولای ۲۰۲۳

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، برنامه آموزشی را برای مسوولین  رسانه‌های ولایت جوزجان برگزار کرد.
در این برنامه که به منظور “حمایت از آزادی بیان و مصوونیت خبرنگاران در افغانستان” راه‌اندازی شده بود و موضوعاتی چون؛ صحت روانی و مشاوره روانی_اجتماعی، ترویج و مصوونیت، راستی آزمایی و پروسس اطلاعات، مدیریت رسانه در بحران مالی و سیاسی، گزارش‌دهی و مدیریت تیم در بحران، معیار‌های عالی ژورنالیزم و موازین اخلاقی ژورنالیزم، کمک‌های اولیه و مدیریت خطرات، مهارت‌های لازم مصوونیتی و تدابیر امنیتی در بحران، ژورنالیزم صلح و نحو ارتباط با مسوولین هنگام تهیه گزارش از رویداد‌ها به ۱۴ تن از اشتراک کننده‌ها که همه مسوولین رسانه‌های فعال بودند برای یک روز در شهر شبرغان ارائه گردید.


این کارگاه در حالی برای مسوولان رسانه‌های ولایت جوزجان برگزار شد که چندی قبل شماری از مسوولان رسانه‌های ۱۸ ولایت افغانستان تحت پوشش برنامه‌های آموزشی “اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان” در کابل قرار گرفته بودند.
#AIJU

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *