بروکسل – بلجیم
جریان صحبت حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در کنفرانس خبرنگاران با حضور نماینده خاص اتحادیه اروپا به
افغانستان، سکرترجنرال فدراسیون جهانی خبرنگاران، معاون ائتلاف جهانی رسانه ها، نماینده گان سازمان های جهانی یونسکو و خبرنگاران بدون مرز و حدود نزدیک به ۵۰ تن از خبرنگاران از افغانستان و کشور های اروپایی در بروکسل

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *