جان باختن دو کارمند رسانه یی در پی انفجار مرکز تبیان در بلخ

در میان جان باختگان دیروز، دو‌ تن از کارمندان رسانه ای تثبیت گردید

خبرگزاری آوا جان باختن حسین نادری خبرنگار و اکمل محصل ژورنالیزم و کار اموز این رسانه را در رویداد دیروز تایید کرد.

در انفجار دیروز در مرکز فرهنگی تبیان ۱۴ تن از کارمندان رسانه ای جراحت برداشته اند.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیروهای امنیتی می‌خواهد با ایجاد کمیته مشترک از ارگان های امنیتی، نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران و رسانه ها با میکانیزم مشخص در تامین امنیت و مصوونیت خبرنگاران توجه نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *