حمله بر خبرنگاران، حمله بر آزادی بیان است


خبرنگاران صدای واقعی مردم افغانستان بوده، حمله بر جان خبرنگاران حمله بر آزادی بیان و مردم افغانستان است.

مرکز فرهنگی تبیان در بلخ در برنامه یی میخواست شماری از خبرنگاران شمال کشور را مورد تقدیر قرار دهد که در این برنامه انفجار صورت گرفته و ۱۴ تن از همکاران رسانه یی ما هر یک مرتضی صمیمی، نجیب فریاد، فردین نوروزی، عزیز ابرام، خیبر ابراهیمی، وحید جلالی، سیرت نوری،جواد درویش، روح الله روحانی، حسیب، منیر بهیر،سجاد موسوی، داکتر ناصر ظاهری، رسول سالک زخم برداشتند.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن نکوهش این حمله، از مسوولان مربوطه می‌خواهد تا این قضیه را به صورت جدی پیگیری نموده و عاملان آنرا شناسایی نمایند.

در ضمن اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از مسوولان در امارت اسلامی می‌خواهد تا در تامین امنیت و مصوونیت جانی خبرنگاران در مرکز و ولایات توجه جدی نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *