حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در دیدار با سکرتر اول سفارت بلجیم در اسلام آباد در پیوند به وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای مجددی از توجه بروکسل در مسایل افغانستان قدر دانی نموده، خواستار حمایت آنان از جامعه رسانه یی کشور شدند.

آقای سیلوین ونری سکرتر اول سفارت بلجیم در اسلام آباد از فعالیت رسانه یی به ویژه نهاد های فعال و موثر ابراز خرسندی نموده، وعده همکاری دادند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *