تفاهم نامه همکاری میان اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان و انستیتوت علوم صحی باران در بلخ امضا شد


براساس این تفاهم نامه خانواده های خبرنگاران می توانند با ۵۰ درصد تخفیف در بخش های قابلگی، نرسنگ عالی، دارو سازی،تکنالوژی طبی و پروتیز دندان به تحصیلات شان ادامه دهند.

محمد فردین نوروزی مسوول اتحادیه ژورنالیستان آزاد در بلخ می گوید؛ تلاش ها برای رفع مشکلات اقتصادی خبرنگاران و حمایت از این قشر از سوی نهاد های مختلف به همکاری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ادامه دارد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *