نشست کمیته مشترک خبرنگارن و ادارات محلی در پروان برگزار شد


پروان ـ افغانستان
نشست کمیته مشترک خبرنگاران و ادارات محلی پروان در پیوند به دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، کاهش صرفیه برق رسانه ها و فراهم شدن وسایل امینی و مصوونیتی خبرنگاران بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

عبدالغفار روفی نماینده ولایتی اتحادیه ژورنالیستان آزاد در پروان و معاون کمیته متذکره در مورد وضعیت کارخبرنگاری و تعهد آنان در راستای حفظ ارزش های آزدی بیان در چوکات دین مبین اسلام صحبت نموده ، پیشنهاداتی را به خاطر کمک اقتصادی به خبرنگاران و استفاده از لباس مشخص «واسکت و کلاه ایمنی برای خبرنگارن حین تحت پوشش قراردادن رویداد های مهم مطرح نمود.

محمد ادریس انوری معاون والی پروان از کارکرد های خبرنگاران و رسانه های در شرایط کنونی قدردانی نموده، به سخنگویان ادارات محلی پروان هدایت سپرد تا با خبرنگاران و رسانه ها همکاری نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *