رادیو جهان پس وقفه نشراتی نزدیک به دوسال، فعالیت نشراتی اش را از سر گرفت.


کابل ـ افغانستان

همزمان با ۱۳ ام فبروری روز جهانی رادیو، رادیو جهان پس از نزدیک به ۲سال وقفه نشراتی، فعالیت خود را در کابل از سرگرفت.

رادیو جهان که در سال ۱۳۹۴ در کابل به فعالیت آغاز کرده بود، پس از تحول سیاسی در کشور، بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی نشرات را متوقف کرده بود، امروز دو باره فعالیت نشراتی اش را از سر گرفت.

رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان که در این برنامه شرکت کرده بودند، ضمن تجدید تعهد در قبال دفاع و حمایت از حقوق خبرنگاران و آزاد آزادی بیان، از جامعه جهانی خواستند تا در رفع مشکلات اقتصادی رسانه ها و خبرنگاران افغانستان توجه جدی نمایند.

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از مسوولان در امارت اسلامی خواست تا ضمن تقویه کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را فعال کرده و در زمینه سازی دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات توجه نمایند.

به اساس یافته های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از جمله ۱۱۷ رادیو که پس از تحول سیاسی در افغانستان فعالیت شان را متوقف کرده بودند، ۱۷ رادیو فعالیت نشراتی شان را از سر گرفته و ۲ رادیو تازه تاسیس شده است.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *