با گذشت یک ماه سرنوشت مرتضی بهبودی معلوم نیست


Farhad Behroz

مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان تبار که در ۷ جنوری جهت تهیه گزارش به افغانستان سفر کرده بود، از آن زمان تا حال نا پدید شده و سرنوشت اش معلوم نیست.

مرتضی بهبود که با چندین رسانه فرانسوی همکاری داشت در ۲۱ ساله گی به فرانسه رفت و به فعالیت رسانه یی ادامه داد، حالا ۱۵ رسانه خواستار رهایی آقای بهبودی شده است.

گزارش های ابتدایی میرسانند که آقای بهبودی بعداز سفر به کابل حین رفتن به وزارت خارجه جهت طی مراحل اسناد اش، قبل رسیدن به مقصد در یکی چک پاینت ها در کابل به اتهام جاسوسی بازداشت شده است، اما تا هنوز هیچ نهاد امنیتی بازداشت وی را تائید نکرده است.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به عنوان نهاد مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان از مسوولان در امارت اسلامی میخواهند تا هرچه زودتر سرنوشت آقای بهبودی را مشخص نمایند، چون نیروهای امنیتی مسوول تامین جان و مال مردم بوده و مصوونیت جانی خبرنگاران از وظایف عمده نیروهای امنیتی در کشور می باشد.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به این باور است که عدم رسیدگی عاجل به قضیه مرتضی بهبودی سبب دلسردی خبرنگاران کشور به فعالیت رسانه یی و مایه نگرانی رسانه های جهانی که خبرنگاران شان را به افغانستان اعزام میکنند، خواهند شد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *