رادیو هوا در پکتیا آغاز به نشرات کرد


رادیوی خصوصی هوا روی موج نشراتی ۹۶٫۱ در پکتیا به فعالیت آغاز کرد

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن استقبال از افتتاح نشراتی این رادیو در پکتیا، رادیو را یکی از پر مخاطب ترین وسایل ارتباط جمعی دانسته، بر بلند بردن کیفیت محتوای نشراتی در رسانه های همگانی تاکید کرد.

عبدالمبین مرزا رئیس اجرائیوی هوا گروپ و رادیو های هوا بر ارایه برنامه های متنوع آموزشی، تعلیمی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی تعهد سپرده، از نهاد های پشتیبان رسانه ها خواستند تا در تقویه بنیه اقتصادی رسانه ها از طریق نهاد های جهانی مدافع آزادی بیان بیان توجه جدی نمایند.

آقای ارویاخیل آمر رادیو تلویزیون ملی و ساحل منگل نماینده کمیته مصوونیت خبرنگاران در مورد اهمیت نشرات این رادیو در پکتیا صحبت نموده، موجودیت رسانه ها را در آگاهی و اطلاع رسانی در جامعه موثر داستند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *