تصمیم دادگاه درباره‌ «لغو جواز» رسانه‌هایی که مالکان آن‌ها در بیرون از کشور استند،به تأخیر افتاد


تصمیم دادگاه درباره‌ «لغو جواز» رسانه‌هایی که مالکان آن‌ها در بیرون از کشور استند،به تأخیر افتاد.

‏حجت الله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، می‌گوید قرار شد در مشوره با نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و مسوولان رسانه‌های کشور،‌دفاعیه‌یی ترتیب ودر دادگاه ارایه شود.

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *