حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با آقای Gunnar WIEGAND مدیر عامل آسیا و اقیانوسیه در وزارت امور خارجه اتحادیه ار‌وپا دیدار نموده ضمن بحث روی وضعیت آزادی بیان و رسانه ها بر حمایت مالی اتحادیه اروپا برای رسانه ها تاکید نموده و خواستار توجه جدی آنها شد.

در مقابل آقای ویگاند حمایت از رسانه ها ‌و خبرنگاران را ضرورت جامعه افغانستان دانسته وعده داد که بعد از مطالعه طرح در مورد اینکه چه اقداماتی انجام داده می توانند، اقدام خواهند کرد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *