لغو عضویت افغانستان از ائتلاف آزادی رسانه ها، آزادی بیان را در این کشور بیشتر آسیب می رساند

فرهاد بهروز

کابل ـ افغانستان

ائتلاف آزادی بیان که در سال ۲۰۱۹ میلادی با عضویت افغانستان به هدف دفاع و حمایت از آزادی بیان ایجاد شده بود، عضویت افغانستان را لغو کرده است.

کانادا و هالند که ریاست این ائتلاف را به عهده دارند، اعلام کرده اند که با مشورت با اعضای ائتلاف عضویت افغانستان را به دلیل عدم حمایت از آزادی بیان لغو کرده اند.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به عنوان نهاد مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان، از نهاد های جهانی مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان میخواهد تا بعوض تحریم و مقاطعه در تقویه و حمایت از آزادی بیان در افغانستان تلاش نمایند.

در عین حال از مسوولان در امارت ا ا میخواهد تا با تقویت هر چه بیشتر کمیسیون رسیدگی به تخلفات رساته ای، اجرایی شدن قانون رسانه ها، قانون دسترسی به اطلاعات و ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات در تقویت آزادی بیان و حمایت از اطلاع رسانی دقیق و آزاد اقدامات موثر و عملی را روی دست گیرند و از انزوای جامعه رسانه و همچو اقدامات منفی سایر نهاد های بین المللی مدافع آزادی بیان جلوگیری نمایند.

یافته های انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میدهد که با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان از جمله ۵۵۸ رسانه، نشرات ۲۲۵ رسانه بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی چند رسانه دیگر به دلیل وضع محدودیت و مقررات جدید متوقف شده و نزدیک به ۸ هزار خبرنگار و کارمند رسانه یی وظایف شان را از دست داده اند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *