دیدار مدیران رسانه های همگانی ننگرهار با رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان


فرهاد بهروز

ننگرهار ـ افغانستان

مدیران رسانه های همگانی در ننگرهار در دیدار با رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در پیوند به وضعیت فعالیت رسانه ها، دسترسی به اطلاعات و مشکلات اقتصادی خبرنگاران و رسانه ها نگرانی شان را شریک ساختند.

مدیران رسانه ها و خبرنگاران در ننگرهار مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات را از چالش های عمده سد راه فعالیت آزاد رسانه و آزادی بیان در ننگرهار دانسته خواستار رسیدگی به این مشکلات شدند.

حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان تعهد سپردند تا مشکلات و چالش های سد راه فعالیت آزاد رسانه ها و آزادی بیان را با مسوولان در امارت ا ا و نهاد های جهانی مدافع آزادی بیان شریک ساخته، تا رسیدن به وضعیت مطلوب دادخواهی و لابی خواهند کرد.

در این دیدار آقای مجددی در پیوند به طرح پرداخت معاشات خبرنگاران و کارمندان رسانه یی کشور بحث نمود.

مدیران رسانه ها از این طرح استقبال کرده، از نهاد های جهانی مدافع آزادی بیان خواستند، تا در عملی شدن آن اقدام جدی نمایند.

شفیق الرحمن رحمانی نماینده ولایتی انجمن در ننگرهار و محمد ایمل ظاهر نماینده اتحادیه رسانه ها و خبرنگاران در ننگرهار پیرامون دستآورد ها، چالش ها و مشکلات خبرنگاران و رسانه ها صحبت کرده، خواستار توجه جدی نهاد های ملی و بین المللی در رفع مشکلات اقتصادی خبرنگاران شدند

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *