جلسه کمیته مشترک خبرنگاران با مسوولین در ولایت پروان برگزار شد.

این کمیته که به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و مسوولین محلی به راه انداخته شده است، ماهانه یک بار مسوولین محلی و خبرنگاران پروان گردهم آمده و روی مشکلات خبرنگاران و راه حل های آن بحث و گفتگو می کنند.

محمد ادریس انوری معاون مقام ولایت پروان که ریاست این کمیته را به عهده دارد در این جلسه گفت “مسوولین برای ایجاد امنیت خبرنگاران متعهد استند و ادارات محلی پروان همرای رسانه ها در قسمت دسترسی به اطلاعات باید همکاری کنند تا خبرنگاران بتوانند آن را پوشش خوب بدهند”
در این نشست علاوه بر دسترسی خبرنگاران به اطلاعات روی مشکلات و چالش های فرا راه خبرنگاران نیز بحث صورت گرفت.