راه‌ اندازی برنامه آموزشی برای مسوولان رسانه ها در بلخ


بلخ – افغانستان
۴ اسد ۱۴۰۲
۲۴ جولای ۲۰۲۳
اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، برنامه‌ای آموزشی را برای مسوولان رسانه‌های ولایت بلخ برگزار کرد.

این برنامه آموزشی که برای مسوولان رسانه‌‌های بلخ راه‌اندازی شده بود هدف آن “حمایت از آزادی بیان و مصوونیت خبرنگاران” عنوان شده است.

حجت الله مجددی؛ رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، که جهت افتتاح این برنامه به بلخ سفر داشتند، گفت:” بلخ از جمله ولایت‌های افغانستان است که رسانه‌ها در این ولایت دست‌آورد‌های مهی دارند و بقای رسانه‌ها از مسوولیت‌های نهاد‌های مسوول و حامی به شمار می‌رود تا کنار آنان در حد مسوولیت‌های خویش بی‌ایستند و از آنان حمایت کنند”.

این برنامه پیرامون موضوعات مختلف آموزشی از جمله صحت روانی و مشاوره روانی_اجتماعی، ترویج و مصوونیت، راستی آزمایی و پروسس اطلاعات، مدیریت رسانه در بحران مالی و سیاسی، گزارش‌دهی و مدیریت تیم در بحران، معیار‌های عالی و موازین اخلاقی ژورنالیزم، کمک‌های اولیه و مدیریت خطرات، مهارت‌های لازم مصوونیتی و تدابیر امنیتی در بحران، ژورنالیزم صلح و نحو ارتباط با مسوولین هنگام تهیه گزارش از رویداد‌ها
را شامل می‌شد که توسط ترینر‌های ورزیده به مسوولان رسانه‌ای ولایت بلخ که اشتراک داشتند، ارائه شد‌.

فرهاد بهروز، معاون اتحادیه در پایان این برنامه از حضور فعال مسوولین و همکاری حکومت محلی سپاس‌گزاری نموده از مسوولان رسانه‌های بلخ که در این برنامه حضور داشتند خواست تا آموزش‌ها و داشته‌های شان را به صورت جدی به همکاران شان در نهاد‌های رسانه‌ای انتقال دهند تا بر  تاثیر و مفید بودن این برنامه بیشتر افزوده شود.
#AIJU

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *