قضایای خبرنگاران و رسانه ها باید از مجرای قانونی آن پیگیری شو


 

محمدیار مجروح خبرنگار محلی طلوع نیوز و نماینده اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از سوی نیروهای امنیتی در کندهار بازداشت شده است.

به اساس فیصله جلسه کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای، قضایای خبرنگاران و رسانه باید از مجرای واحد که همانا وزارت اطلاعات و فرهنگ است، پیگیری شود.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان و رهبری طلوع نیوز از زمان بازداشت آقای مجروح تا حال از طریق های مختلف تلاش دارند، تا زمینه رهایی آقای مجروح را مساعد سازند.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به این باور است که چنین بازداشت ها مایه نگرانی خبرنگاران و جامعه رسانه یی کشور بوده، باعث تضعیف آزادی بیان خواهد شد.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از مسوولان مربوطه میخواهد تا از بازداشت خبرنگاران جلوگیری کرده و در رهایی آقای مجروح اقدام نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *