حجت الله مجددی در دیدار با مقامات دایکندی خواستار رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و رسانه ها شد.

دایکندی ـ افغانستان

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان همراه با مصطفی شهریار یکی از نخبه گان رسانه ای کشور در حالیکه سید مصطفی صالح رئیس اطلاعات و فرهنگ نیز حضور داشتند در دیدار با مولوی نجیب رفیع والی دایکندی پیرامون دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، قضیه سلطان علی جوادی مدیر مسوول رادیو نسیم، ضبط وسایل تلویزیون سبز ها، رادیو دایکندی، رادیو آفتاب و آغاز نشرات رادیو نسیم صحبت نمودند که والی ولایت دایکندی از رسیدگی به تمام این موارد اطمینان دادند.

آقای مجددی در دیدار جداگانه، با مولوی احسان الله رحمتیار معاون ولایت دایکندی و رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت ایجاد کمیته مشترک رسانه ها و حکومت را نیاز جدی به این ولایت دانسته و تاکید کردند که ایجاد این کمیته فضای خوبی بین خبرنگاران و مسوولین محلی بوجود می آورد و از فاصله بین دو طرف جلوگیری می نماید که با استقبال مسوولین مواجه شده و وعده دادند که به زودی این کمیته را فعال می نمایند.
در این سفر رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن باز دید از رادیو تلویزیون ملی و رادیو صدای قریه در دایکندی با شماری از کارمندان رادیو نسیم و خبرنگاران این ولایت نیز دیدار نمود.