نشست هماهنگی میان مسوولان رسانه‌ ها، خبرنگاران و مسوولان مطبوعاتی ادارات محلی بلخ برگزارشد.

در این نشست مولوی ذبیح الله نورانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ اعتماد متقابل میان حکومت و رسانه‌ها را در اطلاع رسانی دقیق موثر دانسته، خواهان فعالیت بیشتر مسلکی خبرنگاران و رسانه ها در بلخ شد.

آقای نورانی افزود که رفتار مسلکی خبرنگاران و رسانه ها باعث همکاری های بیشتر و جلب اعتماد خوبتر میان خبرنگاران و ادارات محلی بلخ می گردد و ادارات محلی بلخ، نیز تلاش می کنند عملکرد خوبی در برابر خبرنگاران و رسانه های این ولایت داشته باشند و از خبرنگاران خواست در این زمینه با حکومت محلی بلخ همکار بوده از بخش و نشر خبرهای غیر واقعی بپرهیزند.
در هیمن حال عطاءالله زید، مسوول مرکز رسانه ای ولایت بلخ از همکاری همه جانبه مقام ولایت بلخ با رسانه ها و خبرنگاران اطیمنان داده ضمنا از خبرنگاران و رسانه های این ولایت خواست تا رفتار ایشان مسلکی باشد.
از سوی دیگر محمد فردین نوروزی، نماینده اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در بلخ از مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ و سخنگوی والی این ولایت خواست تا مسوولین محلی را در روند دسترسی به موقع خبرنگاران و رسانه ها به اطلاعات تشویق نمایند.
این نشست که هر ماه میان خبرنگاران و سخنگویان حکومت محلی بلخ، از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار می شود. در آن چالش ها نظریات و دیدگاه ها در مورد فعالیت رسانه یی و دسترسی به اطلاعات به موقع مطرح و مورد بحث قرار می گیرد.