دیدار رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با مسوولین محلی و رسانه های ولایت بامیان

حجت الله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان ازاد افغانستان در حالیکه نماینده گان این اتحادیه در بامیان اقای نوری و کاپیسا اقای اکبری و همچنان آقای دکتر احمد شاه خادم امر رادیو تلویزیون کاپیسا و مسوول رادیو طنین اطلاعات هم حضور داشتند با حضور مولوی صفی الله زائد رئیس اطلاعات و فرهنگ روی بهبود وضعیت کار خبرنگاران، جلسات دوامدار هماهنگی و دسترسی به اطلاعات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در این سفر همچنان با کارمندان رادیو نسیم و رادیو بامیان دیدار صورت گرفت و از تلاش آنان در راه بلند نگهداشتن علم ازادی بیان و اطلاع رسانی دقیق و بیطرفانه به مردم بامیان سپاسگزاری گردیده و بر تداوم همکاری در عرصه های مسلکی تاکید صورت گرفت.