ایجاد هماهنگی و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، از اهداف مهم سفر رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به ولایات است.

۱۱ میزان ۱۴۰۲
۴اکتوبر ۲۰۲۳
کندز ـ افغانستان

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در دیدار با مقامات محلی، مدیران رسانه ها و خبرنگاران ولایت کندز پیرامون ایجاد هماهنگی میان خبرنگاران و مسوولان محلی، بهبود روند اطلاع رسانی، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، برنامه ریزی جهت ارتقاء ظرفیت مسلکی خبرنگاران و رسیدگی به چالش های اقتصادی خبرنگاران و رسانه ها بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای مجددی با مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندز، ضیاالحق ذاهد مسوول رادیو شبنم، اکمل رحمانی مسوول تلویزیون خاور، رفیع الله قریشی مسوول رادیو تلویزیون روشنی، جلیل احساس مسوول تلویزیون اورانوس و سیدمحب مدرس مدیر مسول رادیو کهندژ روی ایجاد هماهنگی و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بحث و تبادل نظر نمودند.
اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، مدافع حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان