رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ کاپیسا روی بهبود روند اطلاع رسانی و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات تاکید کردند.

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در دیدار با مولوی کریم الله وثیق رئیس اطلاعات و فرهنگ کاپیسا در پیوند به بهبود روند اطلاع رسانی، دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات، رفع چالش های اقتصادی و ایجاد هماهنگی بین خبرنگاران و مسوولان محلی بحث و تبادل نظر نمودند.

در این دیدار که احمد شاه خادم آمر رادیو تلویزیون ملی کاپیسا نیز حضور داشت روی ایجاد هماهنگی و روابط بیشتر بین رسانه های خصوصی و ملی صحبت شده بر همکاری همه جانبه بین خبرنگاران رسانه های خصوصی و ملی تعهد سپردند.