دیدار نماینده اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با مسوول تلویزیون آسیا در ولایت هرات

محمد اسماعیل آزاد نماینده اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در هرات در دیدار با فرید احمد احراری مدیر مسوول شبکه تلویزیون آسیا در هرات روی بهبود روند اطلاع رسانی و حمایت از آزادی بیان صحبت نموده، ایجاد هماهنگی و روابط بین خبرنگاران و رسانه ها را موثر دانستند.