جلسه مشترک رسانه ها و خبرنگاران با رئیس اطلاعات و فرهنگ سمنگان برگزار شد.

جلسه مشترک همآهنگی به منظور حل مشکلات رسانه ها، خبرنگاران واطلاع رسانی دقیق در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان برگزار شد.
دراین نشست مولوی فیروزالدین منیب رئیس اطلاعات و فرهنگ سمنگان نقش رسانه ها را در روشن ساختن اذهان عامه مهم خوانده از خبرنگاران خواست تا در انعکاس بیطرفانه مشکلات شهروندان و دستآورد های ادارات محلی توجه نمایند.

در این جلسه فضل الرحمن ساعی نماینده اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان هم صحبت نموده و خواستار رسیدگی به مشکلات و چالش های خبرنگاران و رسانه ها شده و از مسوولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ خواست در قسمت دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات و مشکلات خبرنگاران و رسانه ها توجه بیشتر نمایند.

رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان طی سفری عازم ولایت سمنگان شد.

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در ادامه سفرهای ولایتی امروز سه شنبه 11 ماه میزان سال 1402 به ولایت سمنگان رسید.

در نخست آقای مجددی با مولوی فیروز الدین منیب رئیس اطلاعات و فرهنگ و مولوی عبدالخالق انس آمر رادیو و تلویزیون ملی سمنگان دیدار نموده، روی روابط کاری هماهنگی هرچه بیشتر خبرنگاران و رسانه ها و دسترسی به اطلاعات صحبت نموده از مسوولین خواستند که با رسانه ها و خبرنگاران همکاری همه جانبه داشته باشند.
در ادامه آقای مجددی از رادیو و تلویزیون شهروند و رادیو رستم دیدار نموده و روی بهبود فعالیت رسانه یی در سمنگان نظریات و دیدگاه شان را شنیده و به مسوولین رسانه ها اطمینان دادند که اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان در تمام موارد کاری با شما همکار و هماهنگ خواهد بود.
همچنین مسوولین رسانه ها و خبرنگاران از آقای مجددی خواستند که در قسمت دسترسی به اطلاعات و مشکلات اقتصادی خبرنگاران و رسانه ها توجه نموده افزودند که در قسمت دسترسی به اطلاعات اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان همکاری داشته باشند.