سفر رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به ولایت بدخشان

۱۲میزان ۱۴۰۲
۵اکتوبر ۲۰۲۳
بدخشان ـ افغانستان
رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به هدف ایجاد هماهنگی میان خبرنگاران و مسوولان محلی، بهبود روند اطلاع رسانی، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، برنامه ریزی جهت ارتقاء ظرفیت مسلکی خبرنگاران و رسیدگی به چالش های اقتصادی خبرنگاران و رسانه ها به بدخشان رفت.

در این سفر حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان ، رادیو تلویزیون ملی، رادیو آمو، رادیو تلویزیون پامیر و رادیو حریم زن دیدار نموده، روی ایجاد هماهنگی و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بحث و تبادل نظر نمودند.
اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، مدافع حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان.